Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Vui cùng GPL 2014 Mùa Hè - Tuần 2

Top 5 GPL mùa hè 2014 - Tuần 2 · 23/06/2014 · Lượt xem: 1.305.

Bình Luận & Chém Gió

05:14

Vui cùng GPL 2014 Mùa Hè - Tuần 2

1.305 lượt xem · bình luận

Video Có Thể Bạn Chưa Xem

13
videos

Pro Player Picks

226 lượt xem · bình luận

16
videos

Champion Skin Promotions

306 lượt xem · bình luận

34
videos

Art Spotlights

372 lượt xem · bình luận

46
videos

Patch Preview

538 lượt xem · bình luận

50
videos

Summoner Showcase

556 lượt xem · bình luận

50
videos

Champion Spotlight

462 lượt xem · bình luận

12
videos

World Championship 2013 Recaps

230 lượt xem · bình luận

14
videos

Off the Rift

261 lượt xem · bình luận

50
videos

World Championship 2013

519 lượt xem · bình luận

13
videos

Korea Regional Qualifier 2013

297 lượt xem · bình luận

26
videos

PAX Prime 2013 NA Regionals

247 lượt xem · bình luận

10
videos

PAX Prime 2013 Challenger Tournament

222 lượt xem · bình luận