Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video Vòng Loại GPL 2015 Mùa Xuân 27
videos

Video Vòng Loại GPL 2015 Mùa Xuân

Lượt xem 3.895
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
42:48 [26.10.2014] HFL vs 269 [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng B]

[26.10.2014] HFL vs 269 [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng B]

964 lượt xem · bình luận

44:13 [25.10.2014] 269 vs  HFL [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng B]

[25.10.2014] 269 vs HFL [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng B]

197 lượt xem · bình luận

45:03 [25.10.2014] BM vs ASF [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[25.10.2014] BM vs ASF [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

192 lượt xem · bình luận

56:32 [25.10.2014] HND vs DNE [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

[25.10.2014] HND vs DNE [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

140 lượt xem · bình luận

48:40 [25.10.2014] SAJ vs  HNP [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[25.10.2014] SAJ vs HNP [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

278 lượt xem · bình luận

50:45 [25.10.2014] APU vs  HNP [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[25.10.2014] APU vs HNP [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

141 lượt xem · bình luận

37:49 [25.10.2014] SF5 vs DNE [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

[25.10.2014] SF5 vs DNE [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

134 lượt xem · bình luận

37:27 [25.10.2014] HFL vs HND [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

[25.10.2014] HFL vs HND [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

82 lượt xem · bình luận

43:24 [25.10.2014] SAJ vs BM [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng A]

[25.10.2014] SAJ vs BM [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng A]

217 lượt xem · bình luận

38:35 [25.10.2014] SF5 vs 269 [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

[25.10.2014] SF5 vs 269 [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

142 lượt xem · bình luận

37:42 [25.10.2014] SF5 vs HND [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

[25.10.2014] SF5 vs HND [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

109 lượt xem · bình luận

46:17 [25.10.2014] HFL vs DNE [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

[25.10.2014] HFL vs DNE [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

70 lượt xem · bình luận

32:22 [25.10.2014] DNE vs 269 [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

[25.10.2014] DNE vs 269 [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

76 lượt xem · bình luận

43:04 [25.10.2014] ASF vs  HNP [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[25.10.2014] ASF vs HNP [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

80 lượt xem · bình luận

73:20 [25.10.2014] SAJ vs  APU [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[25.10.2014] SAJ vs APU [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

171 lượt xem · bình luận

62:52 [25.10.2014] ASF vs APU [ VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng A]

[25.10.2014] ASF vs APU [ VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng A]

79 lượt xem · bình luận

47:36 [25.10.2014] HNP vs BM [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[25.10.2014] HNP vs BM [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

97 lượt xem · bình luận

42:12 [26.10.2014] BM vs APU [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[26.10.2014] BM vs APU [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

157 lượt xem · bình luận

51:26 [26.10.2014] BM vs   HNP [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[26.10.2014] BM vs HNP [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

105 lượt xem · bình luận

56:59 [26.10.2014] SF5 vs HFL [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

[26.10.2014] SF5 vs HFL [VLGPL Mùa Xuân 2015]Bảng B]

111 lượt xem · bình luận

50:43 [26.10.2014] SAJ vs   ASF [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

[26.10.2014] SAJ vs ASF [ VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng A]

216 lượt xem · bình luận

33:51 [26.10.2014] 269 vs HND [VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng B]

[26.10.2014] 269 vs HND [VLGPL Mùa Xuân 2015][Bảng B]

157 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý