Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

[VLĐNA 2013] [Bán Kết 1] [Game 1] Team Z vs Hanoi Dragons [05.08.2013]

Vòng Loại Vô Địch Đông Nam Á · 27/11/2013 · Lượt xem: 56.

Bình Luận & Chém Gió

51:22

[VLĐNA 2013] [Game 1] Team Z vs HoL ICE [27.07.2013]

36 lượt xem · bình luận

47:59

[VLĐNA 2013] [Game 2] HoL ICE vs Team Z [27.07.2013]

32 lượt xem · bình luận

40:04

[VLĐNA 2013] [Game 3] Team Z vs HoL ICE [27.07.2013]

52 lượt xem · bình luận

40:20

[VLĐNA 2013] [Game 3] XGame vs Boba Minions [31.07.2013]

53 lượt xem · bình luận

44:10

[VLĐNA 2013] [Game 2] Boba Minions vs XGame [31.07.2013]

47 lượt xem · bình luận

46:17

[VLĐNA 2013] [Game 1] XGame vs Boba Minions [31.07.2013]

71 lượt xem · bình luận

Video Có Thể Bạn Chưa Xem

8
videos

LCS 2013 EU Spring W9 (English)

246 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W9 (English)

138 lượt xem · bình luận

12
videos

LCS 2013 EU Spring W8 (English)

214 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W8 (English)

216 lượt xem · bình luận

2
videos

LCS 2013 EU Spring W7 (English)

114 lượt xem · bình luận

12
videos

LCS 2013 NA Spring W7 (English)

202 lượt xem · bình luận

11
videos

LCS 2013 EU Spring W6 (English)

149 lượt xem · bình luận

5
videos

LCS 2013 EU Spring W5 (English)

140 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W6 (English)

171 lượt xem · bình luận

12
videos

LCS 2013 NA Spring W5 (English)

240 lượt xem · bình luận

15
videos

LCS 2013 EU Spring W4 (English)

214 lượt xem · bình luận

21
videos

LCS 2013 NA Spring W4 (English)

252 lượt xem · bình luận