Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Season 3 World Championship: Day 5 Tease

LCS 2013 Features · 27/11/2013 · Lượt xem: 40.

Bình Luận & Chém Gió

02:23

Saintvicious on Duty

48 lượt xem · bình luận

02:47

Fnatic reevaluates its roster

24 lượt xem · bình luận

02:22

Life before the big League

34 lượt xem · bình luận

02:08

Pro tips on trying new roles

36 lượt xem · bình luận

05:22

Cloud 9: The Hai Life [extended]

35 lượt xem · bình luận

03:12

Vulcun: Under the radar, but flying high

40 lượt xem · bình luận

03:11

The "Oddbros" go mini golfing

58 lượt xem · bình luận

04:46

Adam's Sleepover #1: Team Curse

36 lượt xem · bình luận

02:38

Not strictly business: The pros talk team dynamics

32 lượt xem · bình luận

05:16

Inspiring fan meets the LCS pros

28 lượt xem · bình luận

02:59

Spectating the spectators

43 lượt xem · bình luận

02:30

Love at first play

32 lượt xem · bình luận

03:15

Nien's path to pro: Trials, tribulations, and triumphs

65 lượt xem · bình luận

02:57

From Solo Queue to the LCS

38 lượt xem · bình luận

01:56

Crunch time in the LCS Super Week

50 lượt xem · bình luận

02:41

SK Gaming: On the edge

35 lượt xem · bình luận

02:26

Silver linings: What second place means to Vulcun

31 lượt xem · bình luận

01:30

EG Raidcall: An atypical match

32 lượt xem · bình luận

02:49

Team Alternate: Never give up

42 lượt xem · bình luận

03:10

Gambit Gaming: Buckling down

32 lượt xem · bình luận

02:18

Families support the EU finalists

27 lượt xem · bình luận

02:07

Looking back: NA Season 3 summer split

41 lượt xem · bình luận

01:40

Season 3 World Championship: Who will rise?

36 lượt xem · bình luận

03:29

SK Telecom T1: Ready for Worlds

37 lượt xem · bình luận

01:29

Season 3 World Championship: Day 1 begins

35 lượt xem · bình luận

01:08

Closer Look: The returning teams

34 lượt xem · bình luận

00:59

The hype around Faker

64 lượt xem · bình luận

03:18

Samsung Galaxy Ozone preps for Worlds

45 lượt xem · bình luận

01:02

Closer Look: Vulcun

32 lượt xem · bình luận

03:16

New analysts, familiar faces

46 lượt xem · bình luận

01:32

Closer Look: Corki

45 lượt xem · bình luận

02:50

The State of Fnatic

48 lượt xem · bình luận

01:17

Season 3 World Championship: Day 5 Tease

40 lượt xem · bình luận

01:30

Closer Look: China's Isolated Meta

28 lượt xem · bình luận

03:29

Reginald: Player, Entrepreneur

29 lượt xem · bình luận

01:33

Closer look: Who has impressed you in your lane

31 lượt xem · bình luận

01:25

Closer look: Thoughts from the bye teams

31 lượt xem · bình luận

02:38

Introducing OMG to the world

33 lượt xem · bình luận

03:16

NaJin Black Sword Returns

61 lượt xem · bình luận

01:09

Closer Look: Who has the advantage?

30 lượt xem · bình luận

01:14

Closer Look: How they got their names

38 lượt xem · bình luận

02:57

Here come the Gama Bears

41 lượt xem · bình luận

01:03

Semifinal Supertease

26 lượt xem · bình luận

03:23

NaJin Sword Roster Changes

37 lượt xem · bình luận

03:11

Royal Club - A Team in Harmony

34 lượt xem · bình luận

05:15

Closer Look: Round Table SKTT1 vs Royal Club

58 lượt xem · bình luận

03:21

Tabe's thoughts

36 lượt xem · bình luận

03:26

Korea's hope for Worlds... SKT T1

37 lượt xem · bình luận

03:24

LoL and NFL

37 lượt xem · bình luận

02:16

Season 3 World Championship Rollout

50 lượt xem · bình luận

Video Có Thể Bạn Chưa Xem

8
videos

LCS 2013 EU Spring W2 (English)

182 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W2 (English)

153 lượt xem · bình luận

5
videos

LCS 2013 EU Spring W1 (English)

112 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W1 (English)

164 lượt xem · bình luận

3
videos

LCS EU Qualifier

120 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS NA Qualifier: Final Day

181 lượt xem · bình luận

10
videos

LCS NA Qualifier: Quarter Finals

219 lượt xem · bình luận

23
videos

LCS NA Qualifiers: Group Stage

299 lượt xem · bình luận

9
videos

Season 3 LCS

175 lượt xem · bình luận

6
videos

Season 2 Finals

151 lượt xem · bình luận

14
videos

Intel Extreme Masters Cologne Mùa 8

288 lượt xem · bình luận

63
videos

Việt Nam ChampionShip Serie A Mùa Đông 2013

852 lượt xem · bình luận