Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Recap: Dignitas vs Team Summon - NA LCS Summer Promotion Day 3

LCS 2013 NA Recaps · 27/11/2013 · Lượt xem: 52.

Bình Luận & Chém Gió

01:36

Recap: CLG v CRS - LCS 2013 NA Spring W4D2

55 lượt xem · bình luận

01:52

Recap: DIG vs MRN - LCS 2013 NA Spring W4D3

33 lượt xem · bình luận

02:42

Recap: TSM vs. COL - LCS 2013 NA Spring W6D1

29 lượt xem · bình luận

02:15

Recap: TSM vs. MRN - LCS 2013 NA Spring W6D1

32 lượt xem · bình luận

01:49

Recap: CLG vs. DIG - LCS 2013 Spring NA W6D1

26 lượt xem · bình luận

01:46

Recap: MRN vs. COL - LCS 2013 NA Spring W6D2

33 lượt xem · bình luận

01:46

Recap: MRN vs. COL - LCS 2013 NA Spring W6D2

39 lượt xem · bình luận

02:13

Recap: CLG vs. VUL - LCS 2013 NA Spring W6D2

29 lượt xem · bình luận

01:43

Recap: DIG vs. COL - LCS 2013 NA Spring W6D2

34 lượt xem · bình luận

02:15

Recap: TSM vs. CLG - LCS 2013 NA Spring W7D1

42 lượt xem · bình luận

01:58

Recap: Curse vs. Dignitas - LCS 2013 NA Spring W7D1

32 lượt xem · bình luận

02:27

Recap: MRN vs VUL - LCS 2013 NA Spring W7D2

34 lượt xem · bình luận

00:00

Private video

50 lượt xem · bình luận

01:46

Recap: TSM v GGU - LCS 2013 NA Spring W7D2

43 lượt xem · bình luận

02:04

Recap: Dignitas vs. MRN - LCS 2013 NA Spring W7D2

39 lượt xem · bình luận

01:23

Recap: Curse vs Vulcun - LCS 2013 NA Spring W8D2

18 lượt xem · bình luận

02:16

Recap: Dignitas vs GGU - LCS 2013 NA Spring W9D2

36 lượt xem · bình luận

02:39

Recap: CLG vs MRN - LCS 2013 NA Spring W9D2

28 lượt xem · bình luận

01:47

Recap: GGU vs Complexity - LCS 2013 NA Spring W9D2

31 lượt xem · bình luận

02:01

Recap: Curse vs TSM - LCS 2013 NA Spring W9D2

28 lượt xem · bình luận

02:33

Recap: MRN v CLG - LCS 2013 NA Spring W10D3

33 lượt xem · bình luận

03:22

RECAP: Curse vs Vulcun - LCS NA Spring 3rd Place Match

26 lượt xem · bình luận

03:22

RECAP: Curse vs Vulcun - LCS NA Spring 3rd Place Match

56 lượt xem · bình luận

04:59

Recap: NA LCS Summer Promotion Day 1

27 lượt xem · bình luận

04:31

Recap: NA LCS Summer Promotion Day 2

28 lượt xem · bình luận

02:02

Roll Out: NA LCS Spring Split

34 lượt xem · bình luận

03:04

Recap: CLG vs Azure Cats - NA LCS Summer Promotion Day 3

29 lượt xem · bình luận

04:22

Recap: LCS 2013 NA Summer Split Opening Day W1D1

36 lượt xem · bình luận

04:56

Recap: LCS 2013 NA Summer W1D2

26 lượt xem · bình luận

05:49

Recap: LCS 2013 NA Summer W1D3

32 lượt xem · bình luận

04:35

Recap: LCS 2013 NA Summer W2D1

37 lượt xem · bình luận

05:53

Recap: LCS 2013 NA Summer W2D2

34 lượt xem · bình luận

05:23

Recap: LCS 2013 NA Summer W4D1

27 lượt xem · bình luận

06:14

Recap: LCS 2013 NA Summer W5D2

29 lượt xem · bình luận

05:02

Recap: LCS 2013 NA Summer W5D1

26 lượt xem · bình luận

04:41

Recap: LCS 2013 NA Summer W6D1

30 lượt xem · bình luận

06:10

Recap: LCS 2013 NA Summer W6D2

27 lượt xem · bình luận

04:44

Recap: LCS 2013 NA Summer W7D1

31 lượt xem · bình luận

05:24

Recap: LCS 2013 NA Summer W7D2

32 lượt xem · bình luận

05:14

Recap: LCS 2013 NA Summer W8D1

46 lượt xem · bình luận

06:20

Recap: LCS 2013 NA Summer W8D2

33 lượt xem · bình luận

06:15

Recap: LCS 2013 NA Summer W9D1

37 lượt xem · bình luận

05:36

Recap: LCS 2013 NA Summer W9D2

29 lượt xem · bình luận

08:05

Recap: LCS 2013 NA W9D3

30 lượt xem · bình luận

05:21

RECAP: PAX 2013 NA Regionals Day 1

33 lượt xem · bình luận

06:00

Recap: PAX 2013 NA LCS Regionals Day 2

29 lượt xem · bình luận

04:57

Recap: PAX 2013 NA LCS Regional Finals Day 3

29 lượt xem · bình luận

06:03

Recap - Worlds 2013 Group Stage D1

22 lượt xem · bình luận

04:08

Recap: Worlds 2013 Group Stage D2

31 lượt xem · bình luận

Video Có Thể Bạn Chưa Xem

29
videos

LCS 2013 NA Summer W1 (En)

279 lượt xem · bình luận

34
videos

All-Star 2013

579 lượt xem · bình luận

35
videos

LCS 2013 NA Summer Promotion Tournament

378 lượt xem · bình luận

17
videos

LCS 2013 EU Summer Promotion Tournament

224 lượt xem · bình luận

15
videos

LCS 2013 NA Spring Playoffs

192 lượt xem · bình luận

15
videos

LCS 2013 EU Spring Playoffs

224 lượt xem · bình luận

20
videos

LCS 2013 EU Spring W10 (En)

290 lượt xem · bình luận

20
videos

LCS 2013 NA Spring W10 (EN)

224 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 EU Spring W9 (English)

248 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W9 (English)

138 lượt xem · bình luận

12
videos

LCS 2013 EU Spring W8 (English)

215 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W8 (English)

217 lượt xem · bình luận