Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LPL 2014 Mùa Hè 49
videos

Video LPL 2014 Mùa Hè

Lượt xem 1.768
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
39:30 [15.08.2014] EDG vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[15.08.2014] EDG vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

227 lượt xem · bình luận

37:56 [15.08.2014] iG vs WEA [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

[15.08.2014] iG vs WEA [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

134 lượt xem · bình luận

34:03 [15.08.2014] iG vs WEA [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[15.08.2014] iG vs WEA [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

91 lượt xem · bình luận

34:49 [01.08.2014] SHRC vs WEA [LPL He 2014] [Tran 2]

[01.08.2014] SHRC vs WEA [LPL He 2014] [Tran 2]

98 lượt xem · bình luận

37:15 [01.08.2014] OMG vs LGD [LPL He 2014] [Tran 2]

[01.08.2014] OMG vs LGD [LPL He 2014] [Tran 2]

78 lượt xem · bình luận

36:10 [01.08.2014] OMG vs LGD [LPL He 2014] [Tran 1]

[01.08.2014] OMG vs LGD [LPL He 2014] [Tran 1]

68 lượt xem · bình luận

32:19 [19.07.2014] YG vs IG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

[19.07.2014] YG vs IG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

60 lượt xem · bình luận

28:33 [19.07.2014] YG vs IG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

[19.07.2014] YG vs IG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

47 lượt xem · bình luận

46:18 [19.07.2014] LGD vs SHRC [LPL Mùa Hè] [Trận 2]

[19.07.2014] LGD vs SHRC [LPL Mùa Hè] [Trận 2]

83 lượt xem · bình luận

34:10 [19.07.2014] LGD vs SHRC [LPL Mùa Hè] [Trận 1]

[19.07.2014] LGD vs SHRC [LPL Mùa Hè] [Trận 1]

47 lượt xem · bình luận

37:02 [18.07.2014] CW vs SK [LCS EU Hè 2014]

[18.07.2014] CW vs SK [LCS EU Hè 2014]

44 lượt xem · bình luận

60:07 [18.07.2014] WE.ac vs WE [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[18.07.2014] WE.ac vs WE [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

47 lượt xem · bình luận

46:20 [18.07.2014] WE.ac vs WE [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

[18.07.2014] WE.ac vs WE [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

38 lượt xem · bình luận

48:04 [18.07.2014] EDG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[18.07.2014] EDG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

35 lượt xem · bình luận

52:47 [18.07.2014] EDG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

[18.07.2014] EDG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

63 lượt xem · bình luận

46:13 [13.07.2014] WE vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[13.07.2014] WE vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

34 lượt xem · bình luận

34:59 [13.07.2014] YG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

[13.07.2014] YG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

35 lượt xem · bình luận

34:45 [13.07.2014] YG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[13.07.2014] YG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

25 lượt xem · bình luận

41:22 [12.07.2014] WEac vs iG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

[12.07.2014] WEac vs iG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

23 lượt xem · bình luận

43:14 [12.07.2014] WEac vs iG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[12.07.2014] WEac vs iG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

24 lượt xem · bình luận

41:33 [12.07.2014] LDG vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

[12.07.2014] LDG vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

32 lượt xem · bình luận

37:56 [12.07.2014] LDG vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[12.07.2014] LDG vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

33 lượt xem · bình luận

41:53 [11.07.2014] WE vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

[11.07.2014] WE vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

28 lượt xem · bình luận

40:58 [11.07.2014] WE vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[11.07.2014] WE vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

22 lượt xem · bình luận

46:53 [11.07.2014] iG vs SHR [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

[11.07.2014] iG vs SHR [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

39 lượt xem · bình luận

60:45 [11.07.2014] iG vs SHR [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

[11.07.2014] iG vs SHR [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

33 lượt xem · bình luận

40:31 [20.07.2014] SHRC vs YG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

[20.07.2014] SHRC vs YG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

35 lượt xem · bình luận

59:46 [20.07.2014] SHRC vs YG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

[20.07.2014] SHRC vs YG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

36 lượt xem · bình luận

44:35 [20.07.2014] iG vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

[20.07.2014] iG vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

37 lượt xem · bình luận

48:08 [20.07.2014] iG vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

[20.07.2014] iG vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

36 lượt xem · bình luận

37:17 [25.07.2014] WE vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

[25.07.2014] WE vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

29 lượt xem · bình luận

46:27 [25.07.2014] WE vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

[25.07.2014] WE vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

19 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý