Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LCS NA Qualifiers: Group Stage 23
videos

Video LCS NA Qualifiers: Group Stage

Lượt xem 259
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
61:53 LCS NA Qualifier Group D: AG vs C9 (14)

LCS NA Qualifier Group D: AG vs C9 (14)

38 lượt xem · bình luận

64:11 LCS NA Qualifier Group D: MRN vs AG (13)

LCS NA Qualifier Group D: MRN vs AG (13)

28 lượt xem · bình luận

50:24 LCS NA Qualifier Group D: TSB vs AG (12)

LCS NA Qualifier Group D: TSB vs AG (12)

37 lượt xem · bình luận

12:37 LCS NA Qualifier Analysis Break 2 (11)

LCS NA Qualifier Analysis Break 2 (11)

28 lượt xem · bình luận

57:21 LCS NA Qualifier Group D: C9 vs TSB (i)

LCS NA Qualifier Group D: C9 vs TSB (i)

29 lượt xem · bình luận

38:23 LCS NA Qualifier Group D: MRN vs C9 (h)

LCS NA Qualifier Group D: MRN vs C9 (h)

33 lượt xem · bình luận

14:30 LCS NA Qualifier Analysis Break A (g)

LCS NA Qualifier Analysis Break A (g)

27 lượt xem · bình luận

70:30 LCS NA Qualifier Group A: TBC vs pLs G2 (10)

LCS NA Qualifier Group A: TBC vs pLs G2 (10)

28 lượt xem · bình luận

57:11 LCS NA Qualifier Group A: CRS vs TBC (9)

LCS NA Qualifier Group A: CRS vs TBC (9)

28 lượt xem · bình luận

47:56 LCS NA Qualifier Group A: CRS vs CoL (8)

LCS NA Qualifier Group A: CRS vs CoL (8)

24 lượt xem · bình luận

46:52 LCS NA Qualifier Group A: pLs vs coL (f)

LCS NA Qualifier Group A: pLs vs coL (f)

20 lượt xem · bình luận

52:15 LCS NA Qualifier Group A: TBC vs pLs (e)

LCS NA Qualifier Group A: TBC vs pLs (e)

22 lượt xem · bình luận

73:35 LCS NA Qualifier Group C: 1TP vs MP (7)

LCS NA Qualifier Group C: 1TP vs MP (7)

33 lượt xem · bình luận

72:37 LCS NA Qualifier Group C: DNG vs MP (6)

LCS NA Qualifier Group C: DNG vs MP (6)

22 lượt xem · bình luận

40:36 LCS NA Qualifier Group C: MP vs FG (5)

LCS NA Qualifier Group C: MP vs FG (5)

25 lượt xem · bình luận

32:42 LCS NA Qualifier Group C: 1TP vs FG (d)

LCS NA Qualifier Group C: 1TP vs FG (d)

24 lượt xem · bình luận

67:04 LCS NA Qualifier Group C: 1TP vs DNG (c)

LCS NA Qualifier Group C: 1TP vs DNG (c)

26 lượt xem · bình luận

78:59 LCS NA Qualifier Group B: EPG vs TDT (b)

LCS NA Qualifier Group B: EPG vs TDT (b)

28 lượt xem · bình luận

40:29 LCS NA Qualifier Group B: EPG vs GGU (a)

LCS NA Qualifier Group B: EPG vs GGU (a)

20 lượt xem · bình luận

15:27 LCS NA Qualifier Analysis Break (4)

LCS NA Qualifier Analysis Break (4)

23 lượt xem · bình luận

51:25 LCS NA Qualifier Group B: GGU vs TDT (3)

LCS NA Qualifier Group B: GGU vs TDT (3)

34 lượt xem · bình luận

57:39 LCS NA Qualifier Group B: FeaR vs GGU (2)

LCS NA Qualifier Group B: FeaR vs GGU (2)

17 lượt xem · bình luận

46:32 LCS NA Qualifier Group B: FeaR vs TowerDive (1)

LCS NA Qualifier Group B: FeaR vs TowerDive (1)

33 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý