Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LCS EU 2013 Mùa Hè 27
videos

Video LCS EU 2013 Mùa Hè

Lượt xem 309
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
37:28 [LCS EU Mùa Hè 2013] [T7 - N1] GMB vs FNC [28.07.2013]

[LCS EU Mùa Hè 2013] [T7 - N1] GMB vs FNC [28.07.2013]

57 lượt xem · bình luận

37:48 [LCS EU Mùa Hè 2013] [T7 - N1] MYM vs ATN [28.07.2013]

[LCS EU Mùa Hè 2013] [T7 - N1] MYM vs ATN [28.07.2013]

40 lượt xem · bình luận

44:31 [LCS EU Mùa Hè 2013] [T7 - N2] ATN vs GMB [29.07.2013]

[LCS EU Mùa Hè 2013] [T7 - N2] ATN vs GMB [29.07.2013]

36 lượt xem · bình luận

58:34 [LCS EU Mùa Hè 2013] [T7 - N2] FNC vs LD [29.07.2013]

[LCS EU Mùa Hè 2013] [T7 - N2] FNC vs LD [29.07.2013]

40 lượt xem · bình luận

40:36 [LCS EU Mùa Hè 2013] [T8 - N1] GMB vs EG [03.08.2013]

[LCS EU Mùa Hè 2013] [T8 - N1] GMB vs EG [03.08.2013]

54 lượt xem · bình luận

41:58 [LCS EU Mùa Hè 2013] [T8 - N1] SK vs ATN [03.08.2013]

[LCS EU Mùa Hè 2013] [T8 - N1] SK vs ATN [03.08.2013]

50 lượt xem · bình luận

63:01 [LCS EU Mùa Hè 2013] [T8 - N2] FNC vs EG [04.08.2013]

[LCS EU Mùa Hè 2013] [T8 - N2] FNC vs EG [04.08.2013]

54 lượt xem · bình luận

52:27 [LCS EU Mùa Hè 2013] [T8 - N2] GMB vs NIP [04.08.2013]

[LCS EU Mùa Hè 2013] [T8 - N2] GMB vs NIP [04.08.2013]

38 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý