Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LCS 2013 NA Spring W9 (English) 8
videos

Video LCS 2013 NA Spring W9 (English)

Lượt xem 128
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
64:58 CRS vs TSM - LCS 2013 NA Spring W9D2 (English)

CRS vs TSM - LCS 2013 NA Spring W9D2 (English)

58 lượt xem · bình luận

54:49 GGU vs coL - LCS 2013 NA Spring W9D2 (English)

GGU vs coL - LCS 2013 NA Spring W9D2 (English)

29 lượt xem · bình luận

57:05 CLG vs MRN - LCS 2013 NA Spring W9D2 (English)

CLG vs MRN - LCS 2013 NA Spring W9D2 (English)

26 lượt xem · bình luận

64:06 GGU vs DIG - LCS 2013 NA Spring W9D2 (English)

GGU vs DIG - LCS 2013 NA Spring W9D2 (English)

48 lượt xem · bình luận

54:19 GGU vs MRN - LCS 2013 NA Spring W9D1 (English)

GGU vs MRN - LCS 2013 NA Spring W9D1 (English)

45 lượt xem · bình luận

60:40 coL vs CRS - LCS 2013 NA Spring W9D1 (English)

coL vs CRS - LCS 2013 NA Spring W9D1 (English)

26 lượt xem · bình luận

61:57 DIG vs CLG - LCS 2013 NA Spring W9D1 (English)

DIG vs CLG - LCS 2013 NA Spring W9D1 (English)

27 lượt xem · bình luận

49:12 CRS vs MRN - LCS 2013 NA Spring W9D1 (English)

CRS vs MRN - LCS 2013 NA Spring W9D1 (English)

38 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý