Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LCS 2013 NA Spring W8 (English) 8
videos

Video LCS 2013 NA Spring W8 (English)

Lượt xem 189
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
75:41 CRS vs VUL - LCS 2013 NA Spring W8D2 (English)

CRS vs VUL - LCS 2013 NA Spring W8D2 (English)

39 lượt xem · bình luận

48:27 MRN vs GGU - LCS 2013 NA Spring W8D2 (English)

MRN vs GGU - LCS 2013 NA Spring W8D2 (English)

38 lượt xem · bình luận

69:51 VUL vs coL - LCS 2013 NA Spring W8D2 (English)

VUL vs coL - LCS 2013 NA Spring W8D2 (English)

27 lượt xem · bình luận

59:05 TSM vs CRS - LCS 2013 NA Spring W8D2 (English)

TSM vs CRS - LCS 2013 NA Spring W8D2 (English)

30 lượt xem · bình luận

93:13 MRN vs coL - LCS 2013 NA Spring W8D1 (English)

MRN vs coL - LCS 2013 NA Spring W8D1 (English)

21 lượt xem · bình luận

50:33 VUL vs TSM - LCS 2013 NA Spring W8D1 (English)

VUL vs TSM - LCS 2013 NA Spring W8D1 (English)

21 lượt xem · bình luận

80:16 GGU vs CRS - LCS 2013 NA Spring W8D1 (English)

GGU vs CRS - LCS 2013 NA Spring W8D1 (English)

20 lượt xem · bình luận

63:33 coL vs CLG - LCS 2013 NA Spring W8D1 (English)

coL vs CLG - LCS 2013 NA Spring W8D1 (English)

26 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý