Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LCS 2013 NA Spring W7 (English) 12
videos

Video LCS 2013 NA Spring W7 (English)

Lượt xem 173
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
58:06 VUL vs CRS - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

VUL vs CRS - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

43 lượt xem · bình luận

60:02 GGU vs TSM - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

GGU vs TSM - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

39 lượt xem · bình luận

61:44 CLG vs coL - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

CLG vs coL - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

32 lượt xem · bình luận

74:43 MRN vs DIG - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

MRN vs DIG - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

23 lượt xem · bình luận

71:56 coL vs GGU - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

coL vs GGU - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

28 lượt xem · bình luận

61:13 MRN vs VUL - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

MRN vs VUL - LCS 2013 NA Spring W7D2 (English)

27 lượt xem · bình luận

67:02 CLG vs CRS - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

CLG vs CRS - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

25 lượt xem · bình luận

68:36 TSM vs DIG - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

TSM vs DIG - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

24 lượt xem · bình luận

63:44 coL vs MRN - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

coL vs MRN - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

24 lượt xem · bình luận

56:45 GGU vs VUL - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

GGU vs VUL - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

28 lượt xem · bình luận

48:08 CRS vs DIG - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

CRS vs DIG - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

27 lượt xem · bình luận

56:10 TSM vs CLG - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

TSM vs CLG - LCS 2013 NA Spring W7D1 (English)

23 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý