Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LCS 2013 NA Spring W6 (English) 8
videos

Video LCS 2013 NA Spring W6 (English)

Lượt xem 162
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
88:31 DIG vs coL - LCS 2013 NA Spring W6D2 (English)

DIG vs coL - LCS 2013 NA Spring W6D2 (English)

71 lượt xem · bình luận

86:46 VUL vs CLG - LCS 2013 NA Spring W6D2 (English)

VUL vs CLG - LCS 2013 NA Spring W6D2 (English)

33 lượt xem · bình luận

53:41 MRN vs coL - LCS 2013 NA Spring W6D2 (English)

MRN vs coL - LCS 2013 NA Spring W6D2 (English)

30 lượt xem · bình luận

54:10 CLG vs TSM - LCS 2013 NA Spring W6D2 (English)

CLG vs TSM - LCS 2013 NA Spring W6D2 (English)

38 lượt xem · bình luận

74:42 TSM vs MRN - LCS 2013 NA Spring W6D1 (English)

TSM vs MRN - LCS 2013 NA Spring W6D1 (English)

28 lượt xem · bình luận

64:47 CLG vs DIG - LCS 2013 NA Spring W6D1 (English)

CLG vs DIG - LCS 2013 NA Spring W6D1 (English)

25 lượt xem · bình luận

76:05 TSM vs coL - LCS 2013 NA Spring W6D1 (English)

TSM vs coL - LCS 2013 NA Spring W6D1 (English)

29 lượt xem · bình luận

70:43 DIG vs MRN - LCS 2013 NA Spring W6D1 (English)

DIG vs MRN - LCS 2013 NA Spring W6D1 (English)

29 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý