Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LCS 2013 NA Spring W3 (English) 5
videos

Video LCS 2013 NA Spring W3 (English)

Lượt xem 96
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
82:58 GGU vs coL - LCS 2013 NA Spring W3D2 (English)

GGU vs coL - LCS 2013 NA Spring W3D2 (English)

40 lượt xem · bình luận

43:03 MRN vs VUL - LCS 2013 NA Spring W3D2 (English)

MRN vs VUL - LCS 2013 NA Spring W3D2 (English)

36 lượt xem · bình luận

65:59 CLG vs coL - LCS 2013 NA Spring W3D2 (English)

CLG vs coL - LCS 2013 NA Spring W3D2 (English)

38 lượt xem · bình luận

57:17 MRN vs GGU - LCS 2013 NA Spring W3D2 (English)

MRN vs GGU - LCS 2013 NA Spring W3D2 (English)

26 lượt xem · bình luận

324:11 LCS 2013 NA Spring W3D1 (English)

LCS 2013 NA Spring W3D1 (English)

30 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý