Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

Video LCS 2013 NA Spring W2 (English) 8
videos

Video LCS 2013 NA Spring W2 (English)

Lượt xem 132
Bình luận
Thích Video này?
Thích VideoLOL?
72:20 GGU vs VUL - LCS 2013 NA Spring W2D2 (English)

GGU vs VUL - LCS 2013 NA Spring W2D2 (English)

36 lượt xem · bình luận

56:35 TSM vs MRN - LCS 2013 NA Spring W2D2 (English)

TSM vs MRN - LCS 2013 NA Spring W2D2 (English)

33 lượt xem · bình luận

74:42 DIG vs GGU - LCS 2013 NA Spring W2D2 (English)

DIG vs GGU - LCS 2013 NA Spring W2D2 (English)

27 lượt xem · bình luận

55:10 CRS vs VUL - LCS 2013 NA Spring W2D2 (English)

CRS vs VUL - LCS 2013 NA Spring W2D2 (English)

42 lượt xem · bình luận

48:19 DIG vs TSM - LCS 2013 NA Spring W2D1 (English)

DIG vs TSM - LCS 2013 NA Spring W2D1 (English)

26 lượt xem · bình luận

67:12 coL vs CRS - LCS 2013 NA Spring W2D1 (English)

coL vs CRS - LCS 2013 NA Spring W2D1 (English)

22 lượt xem · bình luận

68:27 VUL vs TSM - LCS 2013 NA Spring W2D1 (English)

VUL vs TSM - LCS 2013 NA Spring W2D1 (English)

19 lượt xem · bình luận

47:46 DIG vs MRN LCS 2013 NA Spring W2D1 (English)

DIG vs MRN LCS 2013 NA Spring W2D1 (English)

23 lượt xem · bình luận

Bình Luận & Chém Gió

Video LOL Đáng Chú Ý