Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

[GPL 2013 Mùa Hè] [Tuần 12] Singapore Sentinels vs Saigon Jokers [04.08.2013]

Garena Premier League 2013 Mùa Hè · 27/11/2013 · Lượt xem: 25.

Bình Luận & Chém Gió

Video Có Thể Bạn Chưa Xem

12
videos

LCS 2013 EU Spring W8 (English)

201 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W8 (English)

200 lượt xem · bình luận

2
videos

LCS 2013 EU Spring W7 (English)

107 lượt xem · bình luận

12
videos

LCS 2013 NA Spring W7 (English)

186 lượt xem · bình luận

11
videos

LCS 2013 EU Spring W6 (English)

141 lượt xem · bình luận

5
videos

LCS 2013 EU Spring W5 (English)

134 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS 2013 NA Spring W6 (English)

164 lượt xem · bình luận

12
videos

LCS 2013 NA Spring W5 (English)

226 lượt xem · bình luận

15
videos

LCS 2013 EU Spring W4 (English)

201 lượt xem · bình luận

21
videos

LCS 2013 NA Spring W4 (English)

236 lượt xem · bình luận

50
videos

LCS 2013 Features

717 lượt xem · bình luận

26
videos

LCS 2013 EU Recaps

294 lượt xem · bình luận