Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

[23.08.2014] OMG vs SHR [LPL He 2014] [CK Nhánh Thua] [Trận 1]

LPL 2014 Mùa Hè · 05/09/2014 · Lượt xem: 43.

Bình Luận & Chém Gió

39:30

[15.08.2014] EDG vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

223 lượt xem · bình luận

37:56

[15.08.2014] iG vs WEA [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

128 lượt xem · bình luận

34:03

[15.08.2014] iG vs WEA [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

87 lượt xem · bình luận

34:49

[01.08.2014] SHRC vs WEA [LPL He 2014] [Tran 2]

94 lượt xem · bình luận

37:15

[01.08.2014] OMG vs LGD [LPL He 2014] [Tran 2]

77 lượt xem · bình luận

36:10

[01.08.2014] OMG vs LGD [LPL He 2014] [Tran 1]

62 lượt xem · bình luận

32:19

[19.07.2014] YG vs IG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

56 lượt xem · bình luận

28:33

[19.07.2014] YG vs IG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

44 lượt xem · bình luận

46:18

[19.07.2014] LGD vs SHRC [LPL Mùa Hè] [Trận 2]

82 lượt xem · bình luận

34:10

[19.07.2014] LGD vs SHRC [LPL Mùa Hè] [Trận 1]

44 lượt xem · bình luận

37:02

[18.07.2014] CW vs SK [LCS EU Hè 2014]

42 lượt xem · bình luận

60:07

[18.07.2014] WE.ac vs WE [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

45 lượt xem · bình luận

46:20

[18.07.2014] WE.ac vs WE [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

36 lượt xem · bình luận

48:04

[18.07.2014] EDG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

30 lượt xem · bình luận

52:47

[18.07.2014] EDG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

59 lượt xem · bình luận

46:13

[13.07.2014] WE vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

28 lượt xem · bình luận

34:59

[13.07.2014] YG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

33 lượt xem · bình luận

34:45

[13.07.2014] YG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

21 lượt xem · bình luận

41:22

[12.07.2014] WEac vs iG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

22 lượt xem · bình luận

43:14

[12.07.2014] WEac vs iG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

20 lượt xem · bình luận

41:33

[12.07.2014] LDG vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

28 lượt xem · bình luận

37:56

[12.07.2014] LDG vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

30 lượt xem · bình luận

41:53

[11.07.2014] WE vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

22 lượt xem · bình luận

40:58

[11.07.2014] WE vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

18 lượt xem · bình luận

46:53

[11.07.2014] iG vs SHR [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

33 lượt xem · bình luận

60:45

[11.07.2014] iG vs SHR [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

26 lượt xem · bình luận

40:31

[20.07.2014] SHRC vs YG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

30 lượt xem · bình luận

59:46

[20.07.2014] SHRC vs YG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

34 lượt xem · bình luận

44:35

[20.07.2014] iG vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

33 lượt xem · bình luận

48:08

[20.07.2014] iG vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

35 lượt xem · bình luận

37:17

[25.07.2014] WE vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

27 lượt xem · bình luận

46:27

[25.07.2014] WE vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

16 lượt xem · bình luận

Video Có Thể Bạn Chưa Xem

8
videos

LCS NA Qualifier: Final Day

164 lượt xem · bình luận

10
videos

LCS NA Qualifier: Quarter Finals

188 lượt xem · bình luận

23
videos

LCS NA Qualifiers: Group Stage

271 lượt xem · bình luận

9
videos

Season 3 LCS

160 lượt xem · bình luận

6
videos

Season 2 Finals

137 lượt xem · bình luận

14
videos

Intel Extreme Masters Cologne Mùa 8

255 lượt xem · bình luận

63
videos

Việt Nam ChampionShip Serie A Mùa Đông 2013

825 lượt xem · bình luận

8
videos

DELL Invitational Cup V

172 lượt xem · bình luận

85
videos

Garena Premier League 2014 Mùa Đông

1.063 lượt xem · bình luận

14
videos

Việt Nam ChampionShip Series A Mùa Đông PlayOff 2013

215 lượt xem · bình luận

50
videos

Chung kết Mùa 3 LMHT

846 lượt xem · bình luận

12
videos

DELL Invitational Cup IV

211 lượt xem · bình luận