Trang Chủ
Tạp Chí LMHT
Tiêu Điểm Tướng
Video LOL
Xem TTTT
Tin LMHT

[20.08.2014] OMG vs SH.RC [LPL He 2014][Bán Kết 2] [Tran 4]

LPL 2014 Mùa Hè · 05/09/2014 · Lượt xem: 23.

Bình Luận & Chém Gió

39:30

[15.08.2014] EDG vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

226 lượt xem · bình luận

37:56

[15.08.2014] iG vs WEA [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

130 lượt xem · bình luận

34:03

[15.08.2014] iG vs WEA [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

88 lượt xem · bình luận

34:49

[01.08.2014] SHRC vs WEA [LPL He 2014] [Tran 2]

95 lượt xem · bình luận

37:15

[01.08.2014] OMG vs LGD [LPL He 2014] [Tran 2]

78 lượt xem · bình luận

36:10

[01.08.2014] OMG vs LGD [LPL He 2014] [Tran 1]

65 lượt xem · bình luận

32:19

[19.07.2014] YG vs IG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

58 lượt xem · bình luận

28:33

[19.07.2014] YG vs IG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

46 lượt xem · bình luận

46:18

[19.07.2014] LGD vs SHRC [LPL Mùa Hè] [Trận 2]

83 lượt xem · bình luận

34:10

[19.07.2014] LGD vs SHRC [LPL Mùa Hè] [Trận 1]

45 lượt xem · bình luận

37:02

[18.07.2014] CW vs SK [LCS EU Hè 2014]

43 lượt xem · bình luận

60:07

[18.07.2014] WE.ac vs WE [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

47 lượt xem · bình luận

46:20

[18.07.2014] WE.ac vs WE [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

38 lượt xem · bình luận

48:04

[18.07.2014] EDG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

31 lượt xem · bình luận

52:47

[18.07.2014] EDG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

60 lượt xem · bình luận

46:13

[13.07.2014] WE vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

29 lượt xem · bình luận

34:59

[13.07.2014] YG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

34 lượt xem · bình luận

34:45

[13.07.2014] YG vs OMG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

23 lượt xem · bình luận

41:22

[12.07.2014] WEac vs iG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

23 lượt xem · bình luận

43:14

[12.07.2014] WEac vs iG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

21 lượt xem · bình luận

41:33

[12.07.2014] LDG vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

28 lượt xem · bình luận

37:56

[12.07.2014] LDG vs EDG [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

32 lượt xem · bình luận

41:53

[11.07.2014] WE vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

23 lượt xem · bình luận

40:58

[11.07.2014] WE vs LGD [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

19 lượt xem · bình luận

46:53

[11.07.2014] iG vs SHR [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 1]

34 lượt xem · bình luận

60:45

[11.07.2014] iG vs SHR [LPL 2014 Mùa Hè] [Trận 2]

27 lượt xem · bình luận

40:31

[20.07.2014] SHRC vs YG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

31 lượt xem · bình luận

59:46

[20.07.2014] SHRC vs YG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

36 lượt xem · bình luận

44:35

[20.07.2014] iG vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

34 lượt xem · bình luận

48:08

[20.07.2014] iG vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

36 lượt xem · bình luận

37:17

[25.07.2014] WE vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 1]

29 lượt xem · bình luận

46:27

[25.07.2014] WE vs OMG [LPL Mùa Hè][Trận 2]

17 lượt xem · bình luận

Video Có Thể Bạn Chưa Xem

10
videos

PAX Prime 2013 Challenger Tournament

230 lượt xem · bình luận

28
videos

Gamescom 2013 EU Regionals

290 lượt xem · bình luận

17
videos

Gamescom 2013 International Wildcard

256 lượt xem · bình luận

8
videos

Gamescom 2013 Challenger Tournament

217 lượt xem · bình luận

27
videos

LCS EU Summer 2013 W9

281 lượt xem · bình luận

36
videos

LPL Summer 2013

455 lượt xem · bình luận

32
videos

LCS NA Summer 2013 W9 (En)

324 lượt xem · bình luận

12
videos

LCS EU Summer 2013 W8

172 lượt xem · bình luận

18
videos

LCS NA Summer 2013 W8

220 lượt xem · bình luận

8
videos

LCS EU Summer 2013 W7 (En)

106 lượt xem · bình luận

17
videos

LCS NA Summer 2013 W7 (En)

237 lượt xem · bình luận

16
videos

LCS NA Summer 2013 W6 (En)

244 lượt xem · bình luận